Flux werkt thuis

Vanaf 16 maart zal een groot deel van het Flux team thuis werken in verband met het Corona virus. Een klein deel van het team woont dichtbij Flux en zal wel op kantoor aanwezig zijn. Flux blijft telefonisch bereikbaar op 030 3031094 . We werken door aan alle projecten en streven er ook naar om projecten van Flux zoveel mogelijk door te laten gaan. Er wordt een onderlinge digitale communicatie opgezet op basis van video conference en In de lopende projecten zullen we communicatie met partners en opdrachtgevers digitaal oplossen via e-mail,telefoon of video conference. We hopen hiermee bij te dragen aan het voorkomen van de verspreiding van het virus en op een verbetering van de situatie.

Voorkeursalternatief Grebbedijk Wageningen gepresenteerd

Het voorkeursalternatief voor de Grebbedijk is gepresenteerd. Een belangrijk kenmerk in het ontwerp is een getrapte kruin om zo meer ruimte te geven aan voetgangers op de dijk en een wandeling van Grebbeberg tot Wageningen mogelijk te maken. Voor meer info zie: website Grebbedijk

Onderzoek Energielandschappen Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Flux onderzoek gedaan naar de energielandschappen van de toekomst, gerelateerd aan de kansen die dit biedt voor RWS. Er is gekeken naar de snelweg, de zee, de delta en de rivieren.

Rijkswaterstaat

Flux werkt aan Dorpsranden Woudenberg

Flux landscape architecture is geselecteerd voor het ontwikkelen van een visie op de dorpsranden van Woudenberg. Hierin wordt vanuit landschappelijke karakteristieken een ruimtelijke visie op het dorp, de dorpsranden en het aangrenzende landschap ontwikkeld en krijgen verschillende programma’s een plek.
In opdracht van Gemeente Woudenberg.

Gemeente Woudenberg

 

Flux doet ontwerpend onderzoek naar dijken en mobiliteit voor het HWBP

Flux heeft een ontwerpend onderzoek gedaan naar dijken en mobiliteit. De veranderingen in mobiliteit in Nederland en een sterke toename in type gebruikers hebben gevolgen voor de inrichting van de dijken en de verstevigingsopgave. Flux onderzocht de relatie tussen mobiliteit en dijken in de geschiedenis en doet voorstellen voor mogelijke oplossingen voor de toekomst. Het onderzoek is gedaan als onderdeel van het nieuwe projectenboek van het HWBP. In samenwerking met Koehorst in’t Veld en Sofia Opfer.

Onderzoek HWBP Flux

Projectenboek Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Flux maakt maquettes voor de Zaanse scheg en de Waterland scheg

Voor het ontwerpend onderzoek naar de Amsterdamse Scheggen heeft Flux 2 maquettes gemaakt. De tentoonstelling in Arcam is nog open tot 10 mei 2020. Zie hier de foto’s:

Amsterdamse Scheggen Flux 

Team Flux en Zecc geselecteerd voor Dijkzone kavel 1 Nijmegen

Het team van Zecc architecten en Flux landscape architecture is geselecteerd om een ontwerp te maken voor kavel 1 in de dijkzone langs de Waal in Nijmegen. In dit weidse uiterwaardenlandschap wordt een stedenbouwkundig, architectonisch en landschappelijk ontwerp gemaakt voor een nieuw bouwblok, waarbij wordt gerefereerd aan een typisch kenmerk: de terp (woonheuvel).

Flux heeft eerder in opdracht van het O team aan hetzelfde gebied gewerkt, in de vorm van een landschappelijke visie op de versteviging van de Waaldijk in relatie tot woningbouwontwikkeling. In opdracht van BPD en VanWonen.

Flux Dijkpark Nijmegen

Zecc architecten

BPD

VanWonen

FLUX geselecteerd voor ontwerp Westwijk, Vlaardingen

Flux landscape architecture is geselecteerd samen met Shift architecture and urbanism, Bureau Stadsnatuur,  Tom Bosschaer en Acacia Water voor de prijsvraag Panorama Lokaal.

Verdeeld over zeven gemeentes mogen 21 teams zich buigen over wijken uit de jaren zestig tot en met de jaren tachtig van de vorige eeuw, die toe zijn aan een flinke opknapbeurt en klimaatbestendig moeten worden. De komende maanden zullen Flux en Shift werken aan de wijk Westwijk in Vlaardingen.

Shift-au

Architectenweb

CRA

Vier nieuwe teamleden voor Flux

 In het afgelopen half jaar is het Flux-team gegroeid met 4 nieuwe mensen: landschapsarchitect Kris Kersten, ontwerper Casimir Smitsmans, ontwerper Lianne Hendriks en administratief medewerkster Rixt Meeuwissen. Flux is nu een multidisciplinair bureau van 13 mensen met verschillende ontwerp achtergronden.

Team Kondor Wessels wint tender in Bakemabuurt Amsterdam

Team Kondor Wessels met OZ en Flux landscape architecture heeft de tender gewonnen voor 123 woningen in de Bakemabuurt in Amsterdam Nieuw-West. In het plan 'De Baak' staan groen, licht en zicht aan alle zijdes centraal.

De invulling van de kavel is er op gericht de aanwezigheid van het park op deze plek te versterken en de versnippering om te zetten naar meer eenheid. Door De Baak in te bedden in het groen, zorgen we er voor dat het gebouw in het park komt te staan. Dit zorgt voor een logisch geheel dat duidelijk toont hoe bebouwing en park met elkaar samengaan in de Westelijke Tuinsteden. Kenmerkend voor de naoorlogse wijk is het grastapijt. Het groen vouwt zich vanaf de openbare en actieve plint aan de straatzijde met veel bomen om het gebouw en over de parkeergarage heen, naar een parkachtige plek met een collectieve sfeer. Collectieve plekken omringd door lage hagen zijn in het grastapijt ontworpen en worden samen met toekomstige bewoners geprogrammeerd. Op deze manier ontstaat vanuit de bewoners een bepaalde levendigheid in het gebied en zullen bewoners zich eigenaar gaan voelen van de gastvrije locatie waar bezoekers welkom zijn en zich te gast voelen.

Flux De Baak

Kondor Wessels

OZ

Arcadis

De Wijde Blik

Pietersen Bouwtechniek

Nieuwsbericht Kondor Wessels