Zuiderpark Den Haag

Net als in de jaren ’30 van de vorige eeuw staat het Zuiderpark aan de vooravond van grote veranderingen. De komende jaren zullen in de omliggende wijken 10.000 woningen worden bijgebouwd, wat de druk op het park flink vergroot. Tegelijkertijd neemt ook het belang van het park voor klimaatadaptatie en biodiversiteit steeds meer toe. Dit vraagt om een herziening van het Zuiderpark. Waar in de jaren ’30 sport, ontspanning en educatie de belangrijkste pijlers waren zal het Zuiderpark, als volkspark van de 21e eeuw een antwoord geven op de opgaven van deze tijd. Een park dat duurzaam en klimaatadaptief is en dat een plek biedt voor iedereen: rustzoeker of festivalganger, bomenklimmer of handbiker, mens of dier.

Het Zuiderpark -Volkspark van de 21e eeuw- is een park voor iedereen. Een park waar natuur de ruimte krijgt, maar waar ook evenementen kunnen plaatsvinden. Een park voor rustig wandelen en tuinieren en een park voor sporten en ontmoeten. Het Zuiderpark is een park dat stevig verankerd is in de buurt. Laagdrempelige oversteekpunten en aantrekkelijke entrees maken het gemakkelijk voor omwonenden om gebruik te maken van het park. Het park heeft een leesbaar en uitnodigend padensysteem dat enerzijds ruimte biedt voor veel mensen en activiteiten en tegelijkertijd uitlokt om ook de randen van het park te verkennen. De basis voor de inrichting van het park wordt gevormd door een duidelijke zonering. De natuurlijke rand is het domein van de natuur. In het Klassieke park is de oorspronkelijke parkgedachte nog sterk herkenbaar. Wandelen, tot rust komen, spelen en kleinschalige culturele activiteiten zijn hier de belangrijkste bezigheden. Het intensieve parkhart tenslotte, is gericht op evenementen, sport en ontmoeten. Stevige en toegankelijke gazons die een stootje kunnen hebben en transparante boomgroepen die zorgen voor schaduw bepalen hier het beeld. Sportvelden zijn zichtbaar en toegankelijk en de sportring met sportelementen nodigt iedereen uit tot bewegen. Schaduwrijke ligweides aan het water en waterspeeltuinen zorgen voor verkoeling in tijden van extreme hitte. Wadi’s en verbrede watergangen zorgen voor het opvangen van water bij extreme neerslag, zo is het Zuiderpark is klimaat robuust, duurzaam en biodivers.

Den Haag, Zuiderpark, in opdracht van Gemeente Den Haag, parkontwerp, openbare ruimte, waterberging, ecologie, Klimaat adaptief, Flux landscape architecture, Utrecht 2021