Werkspoorkathedraal Utrecht

Flux heeft een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte van de werkspoorkathedraal in Utrecht. De werkspoorkathedraal was onderdeel van een fabriekencomplex in Utrecht waar onder andere treinen en bruggen werden gemaakt. Het huidige werkspoorkwartier, aan de westkant van Utrecht zal zich ontwikkelen tot een stedelijk en gemixt gebied. De werkspoorkathedraal vormt hierin een markante en publieke plek. Door de toevoeging van werkplekken, horecafuncties en een evenemententerrein zal de werkspoorkathedraal een belangrijke bestemming worden binnen de stad Utrecht. Flux heeft de ambitie om het gebied rondom de werkspoorkathedraal aantrekkelijk, open en uitnodigend te maken. 

Om te voorkomen dat de verschillende functies het gebied opsplitsen in losse delen, stelt Flux een tapijt van verharding voor, dat flexibel te gebruiken is voor meerdere functies en waar beplanting en objecten onderdeel van zijn. Het tapijt kenmerkt zich door een diagonale lijn, welke is geïnspireerd op de diagonale spoorlijnen in de oude vloer van de werkspoorkathedraal.  Stelconplaten, basalt split en scorio stenen geven het tapijt een industriële uitstraling en beplanting creëert een verwilderd beeld. Alle zit- en speelelementen zijn gemaakt van oude spoorbalken en de oude spoorlijnen in het gebied worden opgenomen in het tapijt. Ze werden gebruikt om onderdelen aan en af te voeren en laten zien hoe het gebied vroeger functioneerde. Intensief gebruikte plekken als entrees en concentratie van programma onderscheiden zich op een subtiele manier door een verfijning in de verharding. Belangrijkste onderdeel van het plan is de transformatie van de haven tot een openbare plek  met een trap aan het water en een terras.

 

Utrecht, ontwerp buitenruimte, in opdracht van Overvecht Vastgoed, i.s.m. Charlotte Ernst, parkontwerp, ontwerp openbare ruimte, landschapsarchitectuur, stedenbouw, objectontwerp, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2016