Vancouver delta

Zoals veel wereldsteden, is de stad Vancouver ontstaan op de grens van zee en land met aan de ene kant de bergen van de Rocky Mountains en aan de andere kant de Salish Sea en de delta van de Fraser-rivier. Net zoals andere steden heeft Vancouver te maken met de gevolgen van de hedendaagse klimaatverandering. Aan de ene kant heeft de stad te maken met zeespiegelstijging, en tegelijkertijd krijgt de stad te maken met een grotere hoeveelheid water wat vanuit de rivier naar beneden komt als gevolg van steeds zwaardere en vaker voorkomende regenbuien. Het dijksysteem van de Fraser-rivier is niet voorbereid op deze veranderingen en moet daarom worden versterkt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. De conventionele manier om toekomstige veiligheid te waarborgen is om de dijken verder te verhogen, maar dit zal de relatie tussen het land en het water negatief beïnvloeden en zal in de toekomst leiden tot extra problemen (piping). Daarom is de stad Vancouver op zoek naar innovatieve oplossingen om de dijken van Vancouver te versterken en ondertussen de relatie tussen land en water te versterken.

De gewenste paradigmaverschuiving van een enkele technische benadering naar een geïntegreerde ruimtelijke benadering maakt het in de ogen van de Flux de moeite waard om de uitdaging van de dijkversterking te bestuderen met behulp van de 'Nederlandse aanpak'. Door middel van de Nederlandse aanpak worden klimaatveranderingen bestudeerd op de schaal van de hele delta en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en natuurontwikkeling.

In dit onderzoek heeft Flux de mogelijkheden onderzocht om de dijkversterking te koppelen aan andere ruimtelijke uitdagingen en kansen in de delta van de Fraser-rivier. Daarbij hebben we de mogelijke oplossingen altijd op de schaal van de hele delta gepositioneerd om de ruimtelijke fragmentatie van de waterverdedigingswerken langs de Fraser-rivier te voorkomen. Flux heeft samengewerkt met de University of British Colombia, om de Nederlandse aanpak te koppelen aan lokale kennis over de delta van de Fraser-rivier. Daarnaast nodigde Flux LOLA uit om ook een case study uit te voeren om de kennisuitwisseling tussen Nederland en Canada te stimuleren.

Vancouver, Canada, in opdracht van City of Vancouver, cofinanciering Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. I.s.m. UBC Vancouver, Royal Haskoning, LOLA Landscape Architects, landschapsarchitectuur, dijkversteviging, waterveiligheid natuurontwikkeling, ontwerpend onderzoek, 2018