The Legacy of Olmsted

Montreals International Gateway Corridor (MIGC) zal in de komende 20 jaar worden getransformeerd. Oude industriegebieden zullen worden omgevormd tot nieuwe gemengde stadsdelen. Dit is een uitgelezen moment om een hele nieuwe stadsentree te maken met een filmische kwaliteit; de weg biedt nieuwe perspectieven op de stad en toont daarmee haar identiteit.

De Mont Royal, ontworpen door Frederic Olmsted biedt prachtige vergezichten op de stad en is de heuvel waar Montreal haar naam aan ontleend. Wij stellen een nieuwe eigentijdse versie voor: de verontreinigde grond van de oude industriegebieden wordt in verschillende heuvels langs de autoroute in het stadsweefsel gelegd. Door deze aan bestaande en nieuwe noord zuid verbindingen te koppelen vervullen ze een belangrijke rol in de nieuwe stadsdelen.

Door 4 verschillende soorten esdoorns aan te planten wordt op de voorgrond een samenhangend wegbeeld gecreëerd. Een iconische bomenzee zal gedurende het seizoen van geel naar rood verkleuren en daarmee bijdragen aan de natuur- en seizoensbeleving. Door de bomen in geleidelijk verlopende dichtheden aan te planten worden zowel zichten, moire effecten en dichte gesloten beelden geboden. De nieuwe parkheuvels zullen afhankelijk van het perspectief op de achtergrond soms stil liggen en soms langzaam met de weggebruiker meebewegen.

Moving landscapes international ideas competition, Montreal Canada, eervolle vermelding, landschapsarchitectuur, ontwerpend onderzoek, parkontwerp, ontwerp openbare ruimte, stedenbouw, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2011