Projectenboek HWBP 2020

Ieder jaar publiceert het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het projectenboek waarin beschreven staat welke dijkversterkingsprojecten zijn geprogrammeerd in de komende 5 jaar. Naast een overzicht van de komende projecten biedt het projectenboek ook een inspirerende reflectie op het vakgebied. Flux landscape architecture is gevraagd om de komende drie jaar het projectenboek van het HWBP te maken en zo zijn licht te laten schijnen over de dijken van Nederland. Elk jaar zal Flux reflecteren op de dijkversterkingen in relatie tot een ander actueel onderwerp. In het projectenboek van 2020 staat de dijk in relatie tot mobiliteit centraal.

Dijken en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dijk is in eerste instantie een waterkering; een grondlichaam van zand, klei en graszoden dat het achterland beschermt tegen extreem hoog water. Tegelijkertijd dienen bijna alle dijken ook als route voor auto, fiets, wandelaar, of alle drie. Terwijl de eisen voor waterveiligheid veranderen, geldt dat ook voor het verkeer op de dijk. Mobiliteit vormt daarom bij elk dijkverbeteringstraject een heet hangijzer.

In het projectenboek reflecteert Flux op verschillende manieren op de ontwikkeling van mobiliteit in relatie tot de dijk. Op basis van data, veldbezoeken en interviews met experts, bestuurders en gebruikers wordt in het boek een inzicht gegeven hoe mobiliteit en dijk al vanaf de eerste bewoning onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar dat de rol van mobiliteit in de loop van de jaren sterk is veranderd.

Nederland, 2019, in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), i.s.m. Koehorst in 't veld, waterveiligheid, dijkversteviging, onderzoek