Pasgeld Connects

Het landschap van en rondom Pasgeld kent een rijke geschiedenis. Het gebied heeft zicht in de loop der tijd ontwikkeld van een monofunctioneel agragrisch gebied tot een stadsrand. Het gebied kenmerkt zich door een sterke afwisseling van stad en landschap. De groene plekken in het landschap staat erg op zichzelf en hebben vooral een intrinsieke kwaliteit. Het plangebied is geïsoleerd aan de noord en westzijde door het spoor en de snelweg. Dit heeft geresulteerd tot een landschap wat sterk gefragmenteerd is.

Flux stelt een nieuw stevig landschappelijk raamwerk voor waarin het raamwerk een stevig tegenwicht vormt aan de verstedelijking in het gebied en het verbindt op een logische manier alle bestaande kwaliteiten in het gebied. Het concept voor het landschappelijk raamwerk bestaat uit het bestaande groen in het gebied wat wordt uitgebreid tot een stevig landschappelijk raamwerk door een aantal kenmerkende lijnen te ontwikkelen, die elk een eigen landschappelijk karakteristiek bevatten. In dit raamwerk worden alle wandel, fiets en skateroutes opgenomen die op een vanzelfsprekende manier alle belangrijke plekken in het gebied ontsluiten. Het watersysteem wordt aangepast en ook onderdeel van het raamwerk gemaakt, hierin wordt al het regenwater opgevangen en gefilterd. Binnen het landschappelijke raamwerk onstaan een aantal heldere bouwvelden die allemaal een adres hebben aan het landschappelijke raamwerk. In de bouwvelden zijn er landschappelijke kwaliteiten die de basis vormen voor de stedenbouwkundige uitwerking.

Pasgeld, Nederland, in opdracht van AM, Dura Vermeer, Synchroon, en VolkerWessels Vastgoed, i.s.m. Bureau Stadsnatuur, landschapsarchitectuur, klimaatadaptieve stad, stedelijke transformatie, parkontwerp, nieuwe natuur, openbare ruimte, mobiliteit, gezonde stad, 2019