NPD strook Utrecht

Het NPD terrein karakteriseert zich enerzijds door een positie direct aan winkelcentrum Overvecht, en anderzijds door de ligging aan belangrijke groenstructuren in Overvecht. De stedelijke, dynamische kant gecombineerd met een luwe groene kwaliteit biedt belangrijke aanknopingspunten voor het ontwerp waar energieke, inspirerende, sociaal duurzame plekken, ontmoeting en  lokale economie centraal staan. De noordzijde richt zich nadrukkelijk op het winkelcentrum, hierbij word gedacht aan een aanvulling op in plaats van een uitbreiding van het winkelcentrum. De openbare ruimte van het NPD terrein word een nieuw voetgangersgebied met een groen netwerk van looproutes en verblijfsplekken die belangrijke programmering in het gebied met elkaar verbind. De openbare ruimte geeft een eenduidige en herkenbare sfeer aan het gebied voor het winkelend publiek en de bewoners.

De openbare interieurs in de plint en de tussen straten zijn nadrukkelijk onderdeel van het nieuwe netwerk van openbare ruimtes. De groenvakken in de straten worden zo geplaatst dat er aan de ene zijde van de straat een luwe woonkwaliteit ontstaat en de andere zijde een openbare levendige plint. De stoepen worden in gebruik genomen door bewoners en geven de straten een informeel en levendig karakter. Richting het park zijn meer woningen in de straat opgenomen, dit resulteert in een overgang van een meer stedelijke kant naar een groene parkachtige kwaliteit waarin kansen ontstaan voor een nieuwe ecologie in hoog stedelijk gebied. De daken, binnentuinen, tussenstraten en het park vormen samen een cascade voor regenwater waarmee 100% van het regenwater kan worden verzameld en geïnfiltreerd in de NPD strook.

De ruimtes binnen de blokken worden ingericht als collectief binnentuinen die elk verschillen van karakter. Ontmoeting en een gezonde leefomgeving staan centraal in alle binnentuinen. In de vlinder tuin word door kleurrijke beplanting de stedelijk ecologie beleefbaar, de voedsel tuin biedt bewoners de mogelijkheid zelf groente en kruiden te verbouwen en water elementen in de watertuin bied speel aangelegenheid en opvang van regen water wat in de binnen tuinen direct kan worden ingezet om beplanting in de gevels en tuinen te bewateren.

Utrecht, Overvecht, in opdracht van AM, eerste prijs tender 2017, in uitvoering, i.s.m NL architects, Paul de ruiter architects, Studioninedots, beelden Studio Prins, parkontwerp, circulaire stad, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, openbare ruimte,  transformatie, verdichting, Flux landschapsarchitectuur Utrecht  2018-heden