Notenboompark IJmuiden

Het Notenboompark bevindt zich op een voormalig braakliggend terrein. De locatie was verlaten, verwaarloosd en verwilderd. Toch zijn de ingrediënten uit de bestaande situatie zijn zo goed mogelijk benut. De aanwezige struinpaden, het bestaande hoogteverschil van zo’n drie meter en enkele grote bomen vormen de basis voor het nieuwe park. Met een beperkt budget is het Notenboompark vormgegeven en vormt het te midden van aangrenzende woningbouwontwikkeling het nieuwe hart voor de buurt.

De paden zijn vloeiend door het gebied getrokken, gebaseerd op de aanwezige struinpaden, gebruikt voor een wandeling van school naar bushalte of naar de aanwezige viskraam. Het hoogteverschil is zichtbaar gemaakt door veel struikgewas te verwijderen. Er ontstaat een glooiend grastapijt. De bestaande grote bomen met goede kwaliteit zijn behouden en zorgen voor een parkachtig karakter. De positie hiervan is belangrijke basis geweest voor het parkontwerp. De entrees naar het park zijn sterker gemarkeerd door middel van opgaande grondlichamen. In de randen is met een beplantingsplan van vaste planten, bollenmengsels en struiken een betere afscheiding naar de wegen rondom gemaakt. Er ontstaat zo een beschut en centraal gelegen verblijfsplek in het park.

Centraal in het park ligt een vloeiend vormgegeven betonelement Dit element is als het ware in het glooiend talud geschoven zodat de zitzijde steeds wisselt: soms zit je in de zon met je voeten op het pad en heb je zicht op de buurt. Op een andere plek heb je overzicht over de centrale ligweide en zit je met je voeten in het gras. De hoogtes en ligging in het park verandert steeds, waardoor het gebruik ook steeds anders is. Flux heeft ervoor gekozen een simpel ontwerp te maken dat de bestaande condities zo goed mogelijk benut. Er is bewust geen grote speelplek gemaakt of intensieve parkprogramma’s. Het ruimtelijke en lege karakter geeft gebruikers het gevoel dat het park in gebruik kan worden genomen voor verblijven, spelen, picknicken en sporten. Zonder dit gebruik te veel te sturen. Het betonelement wordt nu door kinderen gebruikt om op te klimmen, rennen en vanaf te springen. Voor een ander vormt het element een rustige plek om in de zon een boekje te lezen of een gesprek met een buurtgenoot te hebben. Het Notenboompark vormt met relatief eenvoudige ingrepen, welke sterk zijn geënt op ingrediënten uit de bestaande situatie, een aantrekkelijk buurtpark in IJmuiden.

IJmuiden, in opdracht van Synchroon ontwikkeling, in samenwerking met gemeente Velsen