Nieuw Stadseiland Utrecht

Utrecht zal de komende decennia sterk groeien. In de opgave Think Big!/Shared Space pleit het team Flux/marco.broekman/HIK om deze verdichtingsopgave grotendeels op te vangen in Stadeiland. In de transformatie naar een hoogwaardig stedelijk gebied staat het versterken van de identiteit als stedelijk eiland centraal. De schaal van Stadseiland biedt kansen om allerlei thema's goed te organiseren, zo wordt stadseiland een voorbeeld voor duurzame verstedelijking met slimme mobiliteitsvormen, klimaatadaptieve en aansprekende openbare ruimtes, nieuwe woonvormen aansluitend bij een range aan doelgroepen en innovatieve energieconcepten.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het rondje Stadseiland langs het Merwedekanaal en Amsterdam Rijnkanaal. Deze parkroute vormt een nieuw parkrondje in Utrecht West. Op dit moment is het rondje op enkele delen niet als route te gebruiken en erg wisselend in kwaliteit. In het voorstel krijgt Rondje Stadseiland een parkachtige kwaliteit met verschillende trajecten die aansluiten bij het huidige karakter van de omgeving en het stedenbouwkundig weefsel van de naastgelegen wijken: Muntpark Oog in Al, Merwedepark, Voedselpark Halve Maan, Stadsboulevard Kanaleneiland en Natuurpark Zuidpunt. De trajecten laten verschillende sferen en gebruik zien maar vormen samen een herkenbaar stadspark. Het is essentieel om het park goed te verbinden met bestaande en toekomstige bruggen en om goede dwarsverbindingen te maken door Stadseiland, waardoor sub-rondjes ontstaan. Rondje Stadseiland wordt onderdeel van grotere fiets- en hardloopnetwerken en kent een rijkdom aan gebruikers op verschillende schalen en snelheden.

Het nieuwe park brengt hoge leefkwaliteit met zich mee voor omliggende wijken. Het team denkt daarom dat stadsontwikkeling en parkontwikkeling parallel aan elkaar moeten verlopen, waarbij inkomsten bij het ontwikkelen van woningen kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het park en vice versa. Het project zal daarom ook in verschillende fasen worden uitgevoerd. Het creëren van een aaneengesloten route is de eerste fase, waarna het park ontwikkeld kan worden gekoppeld aan verdichtingsopgaven in het Beurskwartier, Merwedekanaalzone en Kanaleneiland.

Utrecht, Stadsuitbreiding, in opdracht van Aorta, i.s.m. marco.broekman en HIK ontwerpers, parkontwerp, circulaire stad, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, openbare ruimte, rondje stadseiland, transformatie, verdichting, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2017