De Kuil Rotterdam

De Kuil vormt een groen passtuk binnen het stedelijke weefsel van de Afrikaanderwijk en is een direct verlengstuk van het stratenpatroon in de wijk. Het klimaatadaptieve hof is vormgegeven als ‘de kuil’ van het plan waar het project zijn naam aan ontleent en dé plek waar hemelwater wordt opgevangen, hergebruikt en geborgen op eigen terrein en op alle niveaus. Zowel de bouwblokken als het hof maken optimaal gebruik van de bestaande hoogteverschillen in de omgeving en vormen een getrapt volume dat zich opent naar het lager gelegen hof. We zien het hoogteverschil als kans om een onderscheidend plan te maken, waarbij de water- en parkeeropgave op een slimme manier worden ingepast. Door het plan als een vallei vorm te geven, creëren we verschillende leefcondities en maken we contact tussen maaiveld en het daklandschap. De Kuil is een natuurinclusief plan waarbij de gebouwen en het landschap één ecosysteem vormen en elkaar versterken.

Het hof is maximaal groen ingericht en is een plek om aan te wonen, naar te kijken én om in te verblijven. Het is zo ontworpen dat het een logisch onderdeel wordt van de dagelijkse routes van de bewoners van De Kuil en in de buurt. Er loopt een verfijnd padenstructuur door het hof dat over het landschap lijkt te zweven. Grenzend aan het dijkpark en samen met het hof ligt bewegingsruimte aan ieders voeten; een fysieke uitnodiging om naar buiten te gaan. Centraal gelegen in het hof liggen twee pleinen, het nevelplein en het buurtplein. Op het buurtplein staan grote picknickbanken waar bewoners samen kunnen eten. Daarnaast kan het plein gebruikt worden voor activiteiten als een buurtfeest. Op het nevelplein komen kleine nevelspuiters, die dienen als verkoelend (speel)element in warme periodes. De klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte levert een belangrijke bijdrage aan de verblijfskwaliteit. De Kuil bestaat uit een groen-blauw landschap waar water, verkoeling en biodiversiteit hand in hand gaan. We hebben de ambitie om een gezond gebied te maken, en dat betekent dat we koele ontmoetingsplekken voor ouderen en koele speelplekken voor kinderen maken, voornamelijk door de aanplant van bomen en het gebruik van koele materialen.

Rotterdam, in opdracht van Heijmans Vastgoed, eerste prijs tender Afrikaanderwijk Rotterdam 2020, i.s.m. XML architecten, Roffaa, beelden VERO digital, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, verdichting, Flux landschapsarchitect Utrecht 2020