Horizons Amsterdam

Horizons creëert nieuwe voorwaarden voor stadsnatuur, waarin architectuur en landschap vanaf het maaiveld tot aan het hoogste dak met elkaar zijn verweven. Door de natuur te benaderen in symbiose met de stad ontstaan nieuwe kansen voor het vormen van ecologisch kringlopen en leveren we met Horizons een belangrijke bijdrage aan het herstel van de natuur in Amsterdam. Deze kansen worden benut door op maaiveld, collectieve daken, gevels en balkons ruimte voor flora en fauna te bieden.

Bij hoogbouw sta je niet langer verder van de natuur af, maar benutten we juist de verticale stijgpunten om de verschillende lagen te verbinden met groen. Het landschap in Horizons vormt een serie van groene buitenruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en een plek kunnen vinden om te verblijven, bewegen, spelen of ontspannen in de luwte van de stad. Binnen de serie van tuinen kent iedere tuin een eigen gebruik, waarbij we onderscheid maken in collectieve tuinen voor de bewoners, maar ook doelbewust plekken creëren die ontoegankelijk zijn voor de mens.

Door een zo groot mogelijke diversiteit aan planten, bodemcondities, schaduw, zon en temperatuur te creëren vinden de verschillende doelsoorten straks een geschikte verblijfsplek in Horizons. Doordat de groene inrichting het voorkomen van insecten stimuleert zal er voedselaanbod voor vleermuizen en diverse vogelsoorten zijn. Aansluitend op de condities wordt de nestgelegenheid nauwkeurig ingepast op de daken en geïntegreerd in het gevelbeeld. De specifieke habitats in én op het gebouw vormen een verzameling van kringlopen die elkaar versterken.

Amsterdam, Sluisbuurt, in opdracht van Ballast Nedam i.s.m. Paul de Ruiter Architects, Buro Loo, Alba Concepts, Vogelbescherming Nederland, renders door WAX, competitie, circulaire stad, gezonde stad, klimaat adaptieve stad, verdichting, Flux landscape architecture, 2021