Hof van Cartesius Utrecht

In 2017 verrijst Het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier in Utrecht: een nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun eigen werkruimte bouwen rondom een publieke binnentuin. Het Hof bestaat uit flexibele paviljoens rondom een collectieve binnentuin. Een wilde tuin die wordt ingezet voor ontmoeting en stadslandbouw. Meer hofjes worden gecreëerd naarmate het project groeit. De paviljoens zijn aan de tuinzijde volledig transparant, waardoor er naar de tuin toe kan worden gewerkt. Hierdoor wordt het werkproces van de maker zichtbaar.

Gerwin de Vries is initiatiefnemer van het Hof van Cartesius en ontwikkelde het concept samen met Charlotte Ernst in 2014.  Het voorstel won de prijsvraag van gemeente Utrecht voor nieuwe initiatieven in het Werkspoorkwartier.  Het project is inmiddels in aanbouw en wordt in samenwerking met RHAW architecture, Charlotte Ernst en Gemeente Utrecht in fases organisch ontwikkeld.

We experimenteren met circulaire technieken en laten kleine ondernemers zelf hun werkplek afbouwen met hergebruikte en groene bouwmaterialen. We gaan energie, afval en een collectieve tuin duurzaam neer zetten. In het ontmoetingspaviljoen kan ervaren worden hoe er gewerkt wordt aan een circulaire wereld, en je kan er ook zelf een werkplek huren. Er is expositieruimte voor vooruitstrevende initiatieven en duurzame innovaties. Er komt een Makerspace waar je zelf producten kunt maken van restmaterialen en een Living Lab waar studenten en ondernemers onderzoek doen naar circulair bouwen en leven.

Voor meer info zie http://hofvancartesius.nl/

Het Hof wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal partners. Hoofdpartners zijn, Overvecht VastgoedOverMorgen en Gemeente Utrecht.

Het ontwerp van Het Hof is van de hand van architect en stedenbouwkundig ontwerper Charlotte Ernst en landschapsarchitect Gerwin de Vries (Flux Landscape Architecture). RHAW Architecture is verantwoordelijk voor het ontwerp van de paviljoens. Een groot deel van de circulaire materialen die we hebben gebruikt in de bouw van Het Hof komen vanuit Gebruikte Bouwmaterialen. Foto Rhaw

Het Hof is partner van Cirkelstad en werkt samen met Hogeschool van Utrecht, Utrecht Sustainability Instituut, Eneco en Erfgoed Werkspoor Utrecht aan een creatief circulair Werkspoorkwartier.