Hoeve de Waterkant

Flux heeft voor Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met Ziegler I Branderhorst en Alterra, ontwerpend onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen voor landbouw in waterrijke gebieden in het kader van Pilot Projecten Productief Landschap. Water is vandaag al voor veel landbouwers een uitdaging en dit zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer toenemen. Het pilotproject onderzoekt hoe hoeve de Waterkant via de ontwikkeling van een aangepaste bedrijfsvorm kan omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. Het onderzoek wil ruimtelijk onderzoek koppelen aan bedrijfsmatige modellen en beide aspecten helder in beeld brengen .

Het onderzoek, bestaande uit desk research, gesprekken met de eigenaren, landbouwers, landbouwexperts van Wageningen, lokale stakeholders en overheden heeft een viertal scenario’s opgeleverd. De modellen gaan elk op eigen wijze om met de waterrijke omstandigheden en verschillen in intensiteit en het gebruikmaken van water in de bedrijfsvoering. De scenario’s zijn verbeeld en doorgerekend en verschaffen inzicht in de ruimtelijke en bedrijfsmatige mogelijkheden voor de toekomst van Hoeve de Waterkant. Op basis van deze mogelijkheden zal een vervolgtraject voor de Hoeve worden uitgestippeld. Hierbij wordt aangegeven wat de mogelijke vervolgstappen zijn en welke stakeholders hierbij zullen moeten worden betrokken. Door de modelmatige benadering bevat het rapport veel aanknopingspunten voor vergelijkbare hoeves in Vlaanderen. De aanpak heeft geleid tot een helder inzicht in de problematiek, opgaven en mogelijke oplossingen en zullen worden doorvertaald naar een advies voor de minister.

Herk-de-Stad, België, onderzoek, ontwerp, in opdracht van Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met Ziegler Branderhorst en Alterra, landschapsarchitectuur, water, waterberging, landbouw, veeteelt, biobased, ontwerpend onderzoek, natuurontwikkeling, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2017