Het Cornelium Amsterdam

Het Cornelium wordt een creatief hart met een levendige kunstenaarskolonie en geheime groene oase tussen het bestaande monument en het nieuwe volume aan de Lelylaan. Het plangebied ligt op een natuurlijke route tussen het stadscentrum van Amsterdam en de Westelijke Tuinsteden. Het ontwikkelen van een gesloten bouwblok zou de buurt tekortdoen. Het Cornelium kiest daarom voor een alzijdig ‘doorwaadbaar’ landschap dat het monument en de nieuwbouw omspoelt. Het landschap reikt tot alle zijdes van het plangebied en strekt zich onder het monumentale gebouw uit als een groen tapijt, waardoor het monument over het landschap lijkt te zweven. Het Cornelium vormt een unieke openbare buitenruimte binnen de stedenbouwkundige context van Nieuw-West; een lommerrijke oase die het ’klimaatbos’ wordt genoemd vanwege de klimaat robuuste en weelderige inrichting. Het plangebied staat bekend als risicogebied bij extreme regenbuien, dus is het essentieel om daar een passend ontwerp voor te maken. Het glooiende landschap op maaiveldniveau voorziet in natuurlijke waterberging middels grote wadi's, waarbij allerlei micro gradiënten ontstaan van nat naar droog en van donker naar licht. 

De padenstructuur in en om het klimaatbos maakt contact met de omliggende openbare ruimte en verschillende toegangen rondom Het Cornelium, hetgeen het ontwerp een uitnodigend en doorwaadbaar karakter geeft. Bewoners en bezoekers bewegen zich over de paden en houten vlonders boven het maaiveld, zodat vegetatie en mossen ongestoord onder het pad door kunnen groeien. Er zijn verschillende soorten verblijfsplekken, variërend van hoogteverschillen en zittrappen, tot bankjes langs de paden en speelse zitelementen op de pleinen. Het is niet alleen een gebied om doorheen te bewegen, maar om in te verblijven, avontuurlijk te spelen en buurtgenoten te ontmoeten. Gezien vanuit het levendige programma in de plint, zoals het gezondheidscentrum en het restaurant, creëren we een venster op het rijk begroeide klimaatbos. De gemeenschappelijke daktuin op het monument is voor alle bewoners toegankelijk en krijgt een directe verbinding met het inpandige trappenhuis in het monument. Het nieuwe gebouw en de daktuin worden daarnaast verbonden middels een brugelement, welke een fraai zicht biedt op de buurt. Het weelderige landschap op maaiveld, de begroeide gevels en de collectieve daken leveren een belangrijke bijdrage aan de verblijfskwaliteit voor zowel mens als dier.

Amsterdam, in opdracht van ION en Green Development, in samenwerking met OZ, competitie, circulaire stad, gezonde stad, klimaat adaptieve stad, Flux landscape architecture, 2022