Groot Noordhollandsch Kanaal

Het Noordhollandsch kanaal is in 1824 aangelegd door het verdiepen en verbinden van verschillende boezemwateren. De aanleg betekende een enorme economische impuls voor Noord Holland door de verbeterde ontsluiting over water. Koning Willem I, hoofdverantwoordelijke voor de aanleg, is de geschiedenis ingegaan als de kanalenkoning.

Momenteel is het Noordhollandsch kanaal een onherkenbaar landschappelijk fenomeen in Noord Holland. Flux stelt voor het kanaal te verbreden en een nieuw herkenbaar profiel te geven waardoor het zich duidelijker landschappelijk zal manifesteren als een grote lijn van Amsterdam tot Den Helder. Het bredere kanaal wordt omsloten door 5 rijen populieren en biedt plaats aan 30.000 woningen in de natuur, met vaarmogelijkheden door prachtige landschappen. Verder zorgt de verbreding van het kanaal voor extra waterberging en meer flexibiliteit in het watersysteem. Het kanaal blijft herkenbaar als krachtige lijn maar gaat als een soort magneet functioneren voor verschillend programma, waardoor de invulling zal variëren. Er ontstaat een groot nieuw landschap, waarin de heroïek van de oorspronkelijke aanleg voelbaar is en waarmee meerdere actuele landschappelijke opgaven worden opgelost.

Zelfgestart onderzoek, tweede prijs prijsvraag Dromen over Noord Holland, landschapsarchitectuur, waterberging, natuurontwikkeling, ecologie, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2009