Erasmushof Den Haag

De Proeftuin Erasmusveld biedt kansen voor een uniek, nieuw woonmilieu in Den Haag. Aan de hand van de thema's gezond, stads en samenleven is een visie ontwikkeld voor de nieuwe buurt. Het groene karakter van de plek, de strategische ligging tussen verschillende stedelijke groengebieden en de aanleg van het nieuwe Eco lint vormen de aanleiding voor het aanleggen van een robuust groen park met een collectief karakter. Binnen dit park bevinden zich twee typen collectieve blokken: ''stedelijke blokken'' en ''landschappelijke blokken''. Om een gezonde en duurzame manier van samenleven in Erasmusveld te waarborgen, zijn ruimtelijke en sociale duurzaamheid, en flexibiliteit van belang.

Flux stelt een collectief woonpark voor waarin de habitat van de mens en natuur optimaal zijn vermengd. In en rondom de collectieve woonblokken bevinden bewoners zich in een actief park met groentetuinen, ruimte voor sport en spelen en ontmoetingsplekken. Planten en dieren vinden hun plek in het water, langs de oevers, in de wadi's, helofytenfilters en in nestkasten aan gebouwen. Het Eco lint dat door het plangebied loopt, verbindt het park met een groter samenhangend ecologisch netwerk en heeft een natuurlijk en extensief karakter. De binnentuinen in de woonblokken zijn collectief en hebben een besloten en verfijnd karakter.

Het woonpark heeft een eigen identiteit en is herkenbaar door een eenduidige inrichting. Hiervoor worden verschillende ingrediënten ingezet: paden met karakteristieke tegels en een familie van robuust meubulair, zoals zitelementen en afvalbakken. Een belangrijk onderdeel van het park is de watertuin. Deze heeft naast de verbijzondering van het park een ecologische functie: de waterplanten in de tuin filteren water en vormen een ideaal leefgebied voor vissen en vogels. De watertuin is toegankelijk via een vlonderpad over het water. De plek is georiënteerd op de zon en verschaft een mooi uitzicht over het water, het park en de waterplanten.

Den Haag, Woonpark, in opdracht van BPD, eerste prijs ontwerpcompetitie, i.s.m. marco.broekman en workshop, gezonde stad, circulair, waterberging, parkontwerp, openbare ruimte, watertuin, landschapsarchitectuur, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2017