Dredge Landscape Park

Westelijk Nederland heeft een groot probleem vanwege de hoeveelheid vervuilde bagger in het regionale watersysteem. Het is een onzichtbaar probleem dat de waterafvoer belemmert, de scheepvaart hindert en voor milieuproblemen zorgt. De noodzaak om de bagger uit het watersysteem van het economische hart van Nederland te halen groeit sterk door klimaatsverandering en toenemende urbanisatie.

De voorgestelde oplossing voor dit probleem van Flux is het Dredge Landscape Park: 12 miljoen m3 vervuilde bagger wordt naar een goed bereikbare locatie in de Haarlemmermeer polder getransporteerd en schoongemaakt door middel van verschillende reinigingsmethodes. Zout kwelwater wordt gebruikt om zware metalen zoals zink of koper uit zandige bagger te spoelen en het vervolgens in een metalentuin vast te leggen. Deze tuin is een vervreemdende plek waar specifieke vegetatie zoals het zinkviooltje goed kan groeien. Uit zandige bagger wordt zand gewonnen dat goed bruikbaar is voor bouwlocaties in de snelgroeiende gemeente Haarlemmermeer. Restzand dat overblijft vormt een kunstmatige duinstrip door het gehele park. De verschillende bodem- en watersoorten worden gecombineerd in een 3 dimensionaal mozaïek van milieus in verschillende hoogtes waarbij door landfarming de bodem wordt gereinigd.

Eerste prijs Internationale Archiprix 2007, Publieksfavoriet Internationale Archiprix 2007, Nominatie Nationale Archiprix 2007,  landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling, waterberging, natuurinclusief bouwen, ecologie, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2007