Stadspark Dordrecht

Flux heeft gewerkt aan een visie en voorlopig ontwerp voor stadspark Dordrecht. Het park is op verschillende onderdelen uitgewerkt, zoals routes, groen, water, programma en objecten. Kenmerkend voor het park is een 12km lange parkloop voor verschillende gebruikers met de integratie van sport en meer ruimte voor natuur en water in verschillende parkbiotopen. In opdracht van gemeente Dordrecht.

Op bezoek bij Flux

Afgelopen maanden waren verschillende scholen op bezoek bij Flux: studenten van de University of Manitoba (Canada), Larenstein en TU Delft hebben een rondleiding gekregen door het kantoor en kennis gemaakt met de ontwerppraktijk van Flux. Erg leuk om te doen en ook belangrijk om uit te wisselen, dit kan wat ons betreft alleen maar bijdragen aan een sterker vakgebied! Met presentaties van Kris Kersten, Robert Kapel, Fábio Alzate Martinez, Gerwin de Vries, Britt Piek, Hylke Vonk en Rixt Meeuwisen. 

Visie Hunze Groningen

Flux heeft in opdracht van de gemeente Groningen een visie ontwikkeld op de Hunze in Groningen. In de visie wordt zichtbaar hoe de Hunze weer en sterkere rol gaat spelen in en rondom de stad Groningen, zowel in het watersysteem, stedelijke transformaties als in het vergroenen van de stad. De Hunze vormt hiermee een essentiële structuur voor de stad Groningen waarmee landschap de stad in wordt getrokken. Hier liggen kansen voor waterberging, verkoeling en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook kan verstedelijking georiënteerd worden in de vorm van nieuwe randen aan de Hunze. Verschillende deelgebieden vormen samen een kenmerkende reeks langs de Hunze, maar vragen telkens om een specifieke aanpak. In de visie worden de kansen verbeeld en worden ook concrete ruimtelijke ontwerpprincipes voorgesteld.
In samenwerking met Lieke Jildou de Jong (Landscape Collected) en in opdracht van gemeente Groningen.

Meer weten?

Uitzending EenVandaag (vanaf minuut 14:00)

De Hunze Groningen

Holtland symposium en manifest voor nieuw bos

Op 28 september heeft Flux een symposium georganiseerd over de kansen voor nieuw bos in Nederland. De afgelopen twee jaar heeft Flux met het onderzoek Holtland meerdere cases gedaan over nieuw bos en hierin samengewerkt met meerdere partners. 

Flux ziet in bestaande onderzoeken over bos een hoog abstractieniveau en veel focus op oppervlaktes. Daarom heeft Flux in het project Holtland de ruimtelijke inpassing van bossen in Nederland onderzocht op concrete locaties. Hierin ligt de aandacht bij diversiteit aan bostypes, een sterke relatie met grote actuele opgaven in Nederland en een concrete ruimtelijke uitwerking. Het onderzoek Holtland heeft geresulteerd in vier onderdelen:
het Utrechts Heuvelland (i.s.m. Provincie Utrecht), Bossen voor bouwen (i.s.m. Synchroon), een studie naar Rivierbossen (i.s.m. WWF) en het Bossenboek (i.s.m. SBB).

Als rode draad in alle projecten heeft Flux een Holtland manifest opgesteld met de 10 belangrijkste lessen voor nieuw bos in Nederland.

Wilt u het manifest ontvangen? Deze is hier digitaal terug te vinden en eventueel per post te versturen (mail naar info@fluxlandscape.nl).

Ontwerpend onderzoek Klimaatadaptieve Stations

Hoosbuien, perioden van aanhoudende droogte, een aaneenschakeling van tropische dagen: het vraagt om een aanpassing van onze stations en stationsgebieden. In opdracht van Bureau Spoorbouwmeester, NS en ProRail heeft Flux gewerkt aan het ontwerpend onderzoek Klimaatadaptieve Stations, waarin concrete ontwerptools zijn ontwikkeld voor de omgang met klimaatverandering op stations. In het ontwerpend onderzoek is een GIS-analyse gedaan van 25 stations in Nederland op 22 verschillende klimaatopgaven en is er voor elk station is een specifiek klimaatprofiel en bijbehorend transitiepad gemaakt. Dit transitiepad legt een directe koppeling met de klimaatopgave, de te volgen strategie en bijpassende maatregelen voor de stations. Voor elk station in Nederland kan dit transitiepad ingevuld worden, waarmee een scherper beeld ontstaat van de klimaatopgave, de te volgen strategie en de hierbij behorende maatregelen.

Meer weten? 

Klimaatadaptieve Stations

Spoorbeeld.nl

Lezing over Schoonheid

Afgelopen zomer heeft Gerwin de Vries een lezing gegeven in een symposium over schoonheid, geïnitieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van de ruimtelijke vraagstukken die zich opstapelen in de beperkte ruimte die we hebben, is dit symposium ontstaan om na te denken over ruimtelijke kwaliteit en hoe we hiertoe komen. In de lezing vertelt Gerwin over projecten die een landschappelijke kwaliteit hebben, maar die onderliggend ook robuust genoeg zijn om de huidige vraagstukken te kunnen beantwoorden. Zoals bijvoorbeeld het project Holtland (onderzoek naar nieuw bos in Nederland), het onderzoek Gangen en het project Eetbare Waddenkust.

Andere sprekers op het symposium waren Adriaan Geuze (TU Delft), Kim Zweerink (Mooi Noord-Holland), Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum), Gido ten Dolle (Ruimtelijke Kwaliteit BZK) en Anne van Kuijk (Provincie Noord-Brabant) en workshops van Marieke van de Blaak en Nelleke den Boon (Staatsbosbeheer), Roy Damen (B+B), Loes van der Vegt (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Loes Lansink (Waterschap Rijn en Ijssel). 

Meer weten? Kijk hier de lezing terug 

Nieuwe werkruimte Flux!

Flux heeft sinds dit jaar een nieuwe werkruimte. We zijn erg trots op deze plek midden in Rotsoord! Een grote lunchtafel met ruimte voor bijeenkomsten en debatten, meerdere vergaderruimtes, een proeftuin voor beplanting, een maquetteruimte en uiteraard een tafeltennistafel. De foto's zijn gemaakt door Lonneke Buijs.

Ringpark Zuid Tilburg

Na een selectie heeft Flux de opdracht ontvangen voor het ontwerp van Ringpark Zuid in Tilburg. Het Ringpark Zuid heeft de potentie om een nieuw stadspark voor Tilburg te worden met hierin verblijfsplekken, stedelijk programma, maar ook ruimte voor natuur en waterberging. Het park vormt een opgave samen met de transformatie en verdichting van aangrenzende bouwblokken. In samenwerking met Studioninedots en Guido Wallagh. In opdracht van Gemeente Tilburg en TBV Wonen

Flux op excursie in Parijs

Flux is op excursie geweest in Parijs! Het team heeft ruim 20 projecten bekeken en in dit volle programma ook nog een bliksembezoek gebracht aan het bureau Agence TER. De excursie bestond uit een mooie 3-daagse fietsetappe waar onder andere Parc de la Villette, Parc de Billancourt, La Petite Ceinture en Parc des Buttes Chaumont onderdeel van het excursieprogramma waren. Met dank aan David de Boer voor de rondleiding in Jardin des Plantes. Het was een mooie combinatie tussen klassieke en hedendaagse ontwerpen met prachtige plekken en veel inspiratie voor onze volgende projecten!

15 nieuwe landschapsparken voor Nederland!

De onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject Gangen zijn gepresenteerd. Het onderzoeksproject is circa twee jaar geleden op initiatief van Flux opgestart en erna uitgevoerd in opdracht van Synchroon. In het project wordt voorgesteld om 15 nieuwe landschapsparken aan te leggen in de randen van verschillende Nederlandse steden, waar verrommeling een risico is. De landschapsparken kunnen een cruciale rol gaan spelen in grote landschappelijke opgaven als waterberging, voedselproductie en het vergoten van de biodiversiteit. Tegelijk kunnen hiermee nieuwe recreatieve routes tussen stad en land ontstaan en bieden de parken kansen voor woningbouw in middelhoge dichtheid in de rand. Het concept geeft daarmee zowel antwoord op landschappelijke uitdagingen als op de vraag naar nieuwe woningen in Nederland. Het concept overstijgt de schaal van grondeigenaren of gemeentes en vraagt daarmee om nieuwe regionale coalities.

In samenwerking met &Bogdan en Stadkwadraat en een klankbordgroep met Sylvia Karres, Paul Roncken en Co Verdaas. De uitwerking van het concept wordt de komende tijd op meerdere locaties onderzocht.

Meer weten over dit project? Bekijk dan het project Gangen of de website Gangen