Flux is selected for a competition of Aquafin Antwerp

Team Dierendonckblancke architecten, Berger&Berger architects and Flux landscape architecture is selected to develop a masterplan for the area of Aquafin in Antwerp. The assignment is part of the selection of Vlaams Bouwmeester. The ambition is to develop the area into a campus that will function as a catalyst for valuable social encounters and exchanging knowledge. 

Aquafin 

Dierendonckblancke

Berger&Berger 

Welcome to the new website of Flux landscape architecture

The offices LINT Utrecht and LINT Middelburg will both continue as separate offices with their own name from 2018 onwards.

We look back with great pride on a productive collaboration within the beautiful projects of LINT in the past 10 years. The joint vision on landscape architecture will of course continue in our work.

The composition of the design team in Utrecht will remain the same, as will the location and telephone numbers. Messages to LINT mail addresses are automatically forwarded. We hope to welcome you at FLUX!

 

De vestigingen LINT Utrecht en LINT Middelburg zullen vanaf 2018 beide verder gaan als losse bureaus met een eigen naam. 

We kijken met veel trots terug op een vruchtbare samenwerking in de mooie projecten van LINT in de afgelopen 10 jaar. De gezamenlijke visie op landschapsarchitectuur krijgt vanzelfsprekend vervolg in ons werk. 

De samenstelling van het ontwerpteam in Utrecht zal hetzelfde blijven, net als de locatie en de telefoonnummers. Berichten naar LINT mailadressen worden automatisch doorgestuurd. We hopen u te verwelkomen bij FLUX!